Ahead of the Future : Preparing for NATO 2030
28/04/2021

През 2021 г. Атлантическият клуб в България отбелязва 30 години от основаването си!

Оставайки верни на нашия слоган „Изпреварваме бъдещето“ вече 30 години, ние продължаваме да идентифицираме и анализираме очакваните, но и непредсказуемите перспективи до 2030 г. и през следващите 30 години в един бързо променящ се свят.

Ще отбележим 30-тата си годишнина със серия от събития  и инициативи, една от които е виртуална конференция „Атлантическият клуб на 30: Подготовка за НАТО 2030“, която ще се проведе  на 13 май 2021 г.

В това събитие ще използваме досегашния ни опит, за да предложим идеи за справяне с нововъзникващи заплахи и непредвидими рискове за съвременните демокрации.

Още ново около нас

Предстоящи събития