Декларация на ПанЕвропа по деблокиране процеса на присъединяване на Северна Македония и Албания в ЕС

Декларация на ПанЕвропа по деблокиране процеса на присъединяване на Северна Македония и Албания в ЕС

ПанЕвропа България приветства лидерството на френското председателство на Съвета на ЕС да предложи подход за деблокиране процеса на присъединяване на Северна Македония и Албания. Считаме, че предложената рамка за провеждане на преговорите създава стабилна основа за...
Декларация на Пан Европа България за спешно решение в подкрепа на европейското бъдеще на Република Северна Македония и Албания

Декларация на Пан Европа България за спешно решение в подкрепа на европейското бъдеще на Република Северна Македония и Албания

Пан Европа България призовава за спешно решение в подкрепа на европейското бъдеще на Република Северна Македония и Албания. Убедени сме, че с дипломатически усилия може да се  постигне  споразумение за пътна карта с времеви график по чувствителните за...
Универсално USB зарядно за мобилен телефон

Универсално USB зарядно за мобилен телефон

Много хора не са наясно, че идеята да се произведе универсално USB зарядно за мобилен телефон принадлежи на Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България, и неговата съпруга Гергана Паси, президент на ПанЕвропа България. Това се дължи на пропуск от страна...
Съхранение на почвите: необходимостта да се мисли глобално и да се действа локално

Съхранение на почвите: необходимостта да се мисли глобално и да се действа локално

На 1 декември 2017 г. Атлантическата дигитална мрежа (АДМ) изпраща Отворено писмо до Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, относно деградацията на почвите като основен пример за необходимостта да се мисли глобално и да се действа...
Съвместна декларация на ПанЕвропа България и ПанЕвропа Македония за постигане на добросъседско решение на двустранните въпроси

Съвместна декларация на ПанЕвропа България и ПанЕвропа Македония за постигане на добросъседско решение на двустранните въпроси

От основаването си през 1922 г. Пан-Европа насърчава обединението на Европа. Днес ние продължаваме нашата мисия, като насърчаваме завършването на този процес – интеграцията на страните от Западните Балкани в ЕС. Приветстваме решението на Съвета на ЕС от март 2020 г.,...
Конференция за Бъдещето на Европа

Конференция за Бъдещето на Европа

Конференцията за бъдещето на Европа е поредица от водени от гражданите дебати и дискусии, които ще дадат възможност на хората от цяла Европа да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето на общото ни бъдеще. Това е нов проект на Европейския парламент, Съвета и...