НОВ ПРИНОС КЪМ ДОКЛАДА (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ ОТ ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ БЪРДАРОВ

НОВ ПРИНОС КЪМ ДОКЛАДА (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ ОТ ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ БЪРДАРОВ

ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ БЪРДАРОВ е географ, преподавател по демография иръководител на катедра „Социално-икономическа география“ към Геолого-географския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“, както и писател и носител наЕвропейската награда за...
Нов принос към Доклада „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“ от проф. Борислав Георгиев

Нов принос към Доклада „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“ от проф. Борислав Георгиев

ПанЕвропа приветства присъединяването на проф. Борислав Георгиев към инициативата (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ – ДА ОТВОРИМ ОЧИ!ДОКЛАДЪТ е посветен на най-съвременните и доказано ефективни подходи за намаляване на вредите от рисковите фактори – нездравословно хранене,...
Министерството на здравеопазването изготви консенсус въз основа на откритията на доклада „(НЕ?)Победими Пандемии“.

Министерството на здравеопазването изготви консенсус въз основа на откритията на доклада „(НЕ?)Победими Пандемии“.

В отговор на Доклада на ПанЕвропа – България/ PanEuropa-Bulgaria „Не?Победими пандемии“, изготвен от български учени, тази седмица Министерството на здравеопазването подписа и подкрепи Консенсус за насоки и препоръки за намаляване на вредата от...
Декларация на ПанЕвропа по деблокиране процеса на присъединяване на Северна Македония и Албания в ЕС

Декларация на ПанЕвропа по деблокиране процеса на присъединяване на Северна Македония и Албания в ЕС

ПанЕвропа България приветства лидерството на френското председателство на Съвета на ЕС да предложи подход за деблокиране процеса на присъединяване на Северна Македония и Албания. Считаме, че предложената рамка за провеждане на преговорите създава стабилна основа за...
Декларация на Пан Европа България за спешно решение в подкрепа на европейското бъдеще на Република Северна Македония и Албания

Декларация на Пан Европа България за спешно решение в подкрепа на европейското бъдеще на Република Северна Македония и Албания

Пан Европа България призовава за спешно решение в подкрепа на европейското бъдеще на Република Северна Македония и Албания. Убедени сме, че с дипломатически усилия може да се  постигне  споразумение за пътна карта с времеви график по чувствителните за...
Универсално USB зарядно за мобилен телефон

Универсално USB зарядно за мобилен телефон

Много хора не са наясно, че идеята да се произведе универсално USB зарядно за мобилен телефон принадлежи на Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България, и неговата съпруга Гергана Паси, президент на ПанЕвропа България. Това се дължи на пропуск от страна...