Министерството на здравеопазването изготви консенсус въз основа на откритията на доклада „(НЕ?)Победими Пандемии“.
22/05/2023

В отговор на Доклада на ПанЕвропа – България/ PanEuropa-Bulgaria „Не?Победими пандемии“, изготвен от български учени, тази седмица Министерството на здравеопазването подписа и подкрепи Консенсус за насоки и препоръки за намаляване на вредата от поведенческите рискови фактори като допълнение към дейностите по тяхното ограничаване и контрол с цел подобряване на здравния статус на населението“.
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministr-medzhidiev-neobhodimi-sa-svremenni-merki-i/?fbclid=IwAR1AG0zUoWZ658DST9K9THs13sQZE-osG0EhL5cFd7G4XMlsjObzZznCuJw

Министерството на здравеопазването и авторитетни представители на научни дружества и медицински организации в страната, се обединиха около общо становище, че именно тези четири поведенчески рискови фактори са с доминиращо значение за влошаване на здравето на българските граждани.

Това е важна стъпка към идентифицирането на вредните фактори за здравето, прецизната и навременна оценка на техния риск и създаването на иновативни подходи за намаляване на вредата върху здравето.

Пълният текст на консенсуса може да бъде намерен на следния адрес: https://rb.gy/cuio5

Milena Georgieva Detelina Stamenova Arkadi Sharkov Gergana Passy

Още ново около нас

Предстоящи събития