за нас

ПанЕвропа България е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 2002 г., представляваща принципите и ценностите на международния общоевропейски съюз като насърчава развитието на европейската интеграция и култура. Сред основните ни цели са укрепването на гражданското общество в България и затвърждаването на междучовешките връзки в основата на местните общности из страната.

Oрганизацията се стреми да осигури форум, на който да се дискутират възможните пътища, водещи към обединена и политически силна Европа. ПанЕвропа вярва, че в свят на предизвикателства само при наличието на солидарност и разбирателство между европейските народи може да се гарантира оптимистично европейско бъдеще.

Във връзка с това организацията работи и за сплотяването на България към европейското семейство. Пътят към това ПанЕвропа вижда в осъществяването на контакт и устойчиви връзки с различни институции и обществени организации от правителствения и неправителствения сектор в европейски държави. С оглед целта си да бъде активен участник в обществени дебати тя организира конференции, симпозиуми, семинари, експозиции и т.н., отнасящи се до предмета й на дейност.

Организацията също така подкрепя всякакви инициативи, които съответстват на нейните цели, ценности и идеал, а именно единна, свободна и демократична Европа.

ПанЕвропа България се стреми и към разпространение на идеята за европейска солидарност сред младите хора, защото съзнава необходимостта от това те да израснат като свободомислещи и независими хора в духа на европейските идеали, така че в бъдеще да формират културния и политическия елит на българската нация като достоен член на европейското семейство.

ПанЕвропа България съзнава, че приобщаването на страните от Централна и Източна Европа е жизненоважно за политически силна и стабилна Европа и обръща внимание на диалога между Европейския съюз и страните кандидатки.

Приоритети на ПанЕвропа България:

 

N

Изграждане на национален консенсус около европейските приоритети

N

Разпространение на европейското послание и евроатлантическите ценности сред хората и младежта

N

Насърчаване на европейския дебат и търсене на решения за националните предизвикателства чрез ЕС

N

Ускоряване на дигиталната трансформация в полза на гражданите и бизнеса

Екип

Гергана Паси

основател и президент

Бисерка Бенишева

директор „Европейски въпроси“

Симона Димитрова

експерт програми и проекти