Декларация на ПанЕвропа по деблокиране процеса на присъединяване на Северна Македония и Албания в ЕС
20/06/2022

ПанЕвропа България приветства лидерството на френското председателство на Съвета на ЕС да предложи подход за деблокиране процеса на присъединяване на Северна Македония и Албания.

Считаме, че предложената рамка за провеждане на преговорите създава стабилна основа за преодоляване натрупаното недоверие и трасира пътя на Северна Македония към членство в Съюза, който ще извървим заедно.

Приветстваме намерението на Северна Македония да извърши приоритетно конституционни промени с оглед на включването в преамбюла на Конституцията на гражданите, които живеят в границите на държавата и са част от други нации, в частност българите.

Отбелязваме със задоволство, че решаването на този чувствителен за България въпрос е отчетено от френското председателство и обвързано с началото на преговорите.

Убедени сме, че откриването на преговорите динамизира реформите, които всяка страна кандидат следва да извърши, за да се присъедини към Съюза и укрепва добросъседските отношения

Призоваваме институциите на България и Северна Македония:

Проявете политическо лидерство, не рискувайте европейското бъдеще на децата ни.

Още ново около нас

Предстоящи събития