Декларация на Пан Европа България за спешно решение в подкрепа на европейското бъдеще на Република Северна Македония и Албания
29/05/2022

Пан Европа България призовава за спешно решение в подкрепа на европейското бъдеще на Република Северна Македония и Албания.

Убедени сме, че с дипломатически усилия може да се  постигне  споразумение за пътна карта с времеви график по чувствителните за България въпроси. Обвързване на това двустранно споразумение с рамката на преговорите за присъединяване на Република Северна Македония към ЕС ще гарантира изпълнението му.

Преминали сме през процеса на преговори и знаем, че е  сложен и продължителен, но също така ускорява реформите във всички измерения – и политически и икономически.  

 Наясно сме, че френският подход към преговорите, приет наскоро от държавите членки, внася както повече условност, така и обратимост на процеса при забавяне и неизпълнение от страната кандидат. Всяка стъпка в преговорите е под условие от постигането на определени показатели.  

 България може да контролира темпото на преговорите, на  откриване и закриване на преговорните раздели (клъстери), като изисква изпълнението на конкретно измерими, а не политически декларирани показатели.

Адаптирайки преговорната си стратегия, към новия подход, който ще се приложи след откриване на преговорите с Република Северна Македония и Албания, България може поне 7 пъти, колкото са преговорните раздели, да задържи напредъка в случай, на забавено решение по чувствителните за нас въпроси.

 Искането всички въпроси да бъдат решени преди началото на преговорите, ще забави за дълго време откриването на преговорите, не е стимул за решения, а  по-скоро ще действа в обратна посока, ще генерира политическа реторика, ще влошава доверието и ще вреди на добросъседските отношения.

Убедени сме, че съгласие за насрочване на преговорите за членство на двете страни, паралелно с предварително заявени показатели, които България ще следи в хода на преговорите защитава националния интерес. Вярваме, че френско председателство и партньорите ни в ЕС ще уважат нашата конструктивност. Призоваваме да не се пропуска шанса за възстановяване водещата роля на България в процеса на интеграция на Западните Балкани. Това е наш стратегически интерес и правителството трябва да поеме своята отговорност.