НОВ ПРИНОС КЪМ ДОКЛАДА (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ ОТ ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ БЪРДАРОВ
17/01/2024

ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ БЪРДАРОВ е географ, преподавател по демография и
ръководител на катедра „Социално-икономическа география“ към Геолого-
географския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“, както и писател и носител наЕвропейската награда за литература за 2021 г. и на Националната Вазова награда за литература през 2022 г. за романа „Absolvo te“.

ПанЕвропа приветства присъединяването на ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ БЪРДАРОВ
към инициативата (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ – ДА ОТВОРИМ ОЧИ!


В своя ПРИНОС към доклада (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ доц. д-р Георги
Бърдаров представя неразривната връзка между демографските показатели,
определящи демографската картина като криза, с показателите за влошеното здравно състояние на населението в България
. Разгледани са подходи и мерки в различни области на обществения живот, които могат да допринесат за ограничаване на демографските рискове и предизвикателства пред страната ни.


Ключов компонент от цялостната демографска стратегия и подобряване на
здравния статус, качеството и продължителността на живота на населението в активна възраст. Бърдаров очертава демографските тенденции и процесите, които влияят на демографското положение на страната ни и се присъединява към становището на авторите на Даклада, че научно доказаните подходи за намаляване на вредите от рисковите фактори, имащи пряк ефект върху продължителността на живота, заболеваемостта и смъртността, могат да окажат положителна промяна на демографската картина у нас в дългосрочен план.

ПанЕвропа приветства присъединяването на ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ БЪРДАРОВ към
инициативата „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ – ДА ОТВОРИМ ОЧИ!“, която
стартира през октомври 2022 г. с публикуването на
доклада (не?)ПОБЕДИМИ
ПАНДЕМИИ
очертаващ необходимостта от промяна на мисленето и политиките и прилагането на нови, съвременни и доказано ефективни подходи за намаляване на вредите – някои от най-разпространените рискови фактори за здравето, като нездравословно хранене и заседнал начин на живот, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене и прекомерна употреба на дигитални устройства.

ПанЕвропа благодари на доц. д-р Бърдаров, като демограф, учен и общественик,
за приноса към инициативата и към общия призив за търсене на решения на
здравната и демографска криза в България в средносрочен и дългосрочен план.
Приносът на доц. д-р Бърдаров е вторият от началото на инициативата на
ПанЕвропа „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ като през юни 2023 г. към нея се
присъедини и проф. Борислав Георгиев, началник на Клиниката по кардиология в
Национална кардиологична болница. Той се включи със свой принос към доклада
и адрес в рамките на международната научна конференция „НАУКАТА В
ДЕЙСТВИЕ: Преосмисляне на фактите за намаляване вредата от рисковите
фактори“, провела се през май 2023 г. Докладът, научните данни и препоръките внего, станаха и основа за подписването на 11 май 2023 г. на КОНСЕНСУС  между
Министрество на здравеопазването и десет научни дружества в страната,
обобщаващ насоки и препоръки за намаляване на вредата от поведенческите
рискови фактори като допълнение към дейностите по тяхното ограничаване и
контрол с цел подобряване на здравния статус на населението.

ПРИНОС от доц. д-р Бърдаров към доклада „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“
Доклад „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“

Адрес и принос от проф. Борислав Георгиев към Доклада „(не)ПОБЕДИМИ
ПАНДЕМИИ“

КОНСЕНСУС

Още ново около нас

Предстоящи събития