22/05/2023

ПанЕвропа България остро осъжда проявата на вандализъм срещу Дома на Европа в София, маскирана като „Поход на мира“.

Свободата на изразяване и мирен протест е основна европейска ценност, но вандалските актове и внушенията на омраза са напълно несъвместими с нея!

Припомняме, че членството на България в ЕС се постигна с десетилетни усилия на цялото българско общество. Ескалиращата реторика срещу това постижение цели задълбочаване на разделението помежду ни и отклоняване от европейската ни принадлежност.

Изразяваме нарастваща тревога от безотговорното послание, което тези действия отправят към българските граждани. Припомняме, че организации, които са насочени срещу единството на нацията и разпалват национална вражда, нямат право да съществуват според българската Конституция! 

Заявяваме, че Домът на Европа принадлежи на България и неговото предназначение е да интегрира българските граждани в разговора за бъдещето на обединена Европа и ролята на нашите деца в нея!

Още ново около нас

Предстоящи събития