Доц. Д-р. Велизар Шаламанов

Д-р Велизар Шаламанов е роден на 24 декември 1961 в гр. Карлово, България.

Ключови позиции/ опит: През 2014 Д-р Шаламанов е Министър на отбраната на служебното правителство (август-ноември) и ръководи разработването на одобрената от правителството Национална програма „България в НАТО и Европейската отбрана 2020“ като стратегия за модернизация на въоръжените сили. Започва разработването на одобрените по-късно стратегии за устойчивост на кибернетичната и хибридната война. 

В периода 1984-1998 г. служи като офицер в поделения на Българската армия, основно в Института за системи С4 към Генералния щаб като началник на отдел „Военни интелигентни системи“ и в отдел „Разузнаване и електронна война“ на Главния щаб на Сухопътните войски.