Доц. д-р Здравко Попов

Доц. д-р Здравко Попов е съосновател, член на Управителния Съвет и вицепрезидент на Атлантическия Клуб в България от 1992 г. насам. Той е и създател и първи директор на Дипломатическия Институт към МВнР (2003 – 2006 г.), основател и президент на Института за публична политика (от 2012 г.), ръководител на магистърска програма „Глобалистика“ в СУ  „Св. Климент Охридски“ (от 2013 г.) и главен редактор на сп. Дипломация (от 2012 г.).

В миналото е заемал длъжностите на: посланик на Република България в Чешката Република (2006 – 2010 г.); президент на УНИЦЕФ-България (1997 – 2003 г.); и външнополитически съветник на Президента на Република България (1990 – 1992 г.).

Здравко Попов има висше образование по философия и психология (България), научна специализация по антична философия и история на религиите (Италия), специализация по външна политика и дипломация (САЩ) и специализация по публична политика (Англия). Бил е хоноруван учител и преподавател по философия в НГДЕК, НАТФИЗ, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и НБУ, както и основател и титулярен лектор на курса „Въведение във философията“ в СУ.