DECLARATION OF PANEUROPA BULGARIA ON AN URGENT DECISION IN SUPPORT OF THE EUROPEAN FUTURE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AND ALBANIA
29/05/2022

PanEuropа Bulgaria calls for an urgent solution in support of the European future of the Republic of North Macedonia and Albania.

We are convinced that with diplomatic efforts an agreement can be reached on a roadmap with a time schedule on sensitive issues for Bulgaria. Linking this bilateral agreement to the framework of the negotiations for the accession of the Republic of North Macedonia to the EU will ensure its implementation.

Преминали сме през процеса на преговори и знаем, че е  сложен и продължителен, но също така ускорява реформите във всички измерения – и политически и икономически.  

We are aware that the French approach to the negotiations, recently adopted by the Member States, brings both more conditionality and reversibility to the process in case of delay and non-compliance by the candidate country. Each step in the negotiations is conditional on achieving certain indicators.

Bulgaria can control the pace of negotiations, the opening and closing of negotiation sections (clusters) by requiring the implementation of concretely measurable, not politically declared indicators.

Адаптирайки преговорната си стратегия, към новия подход, който ще се приложи след откриване на преговорите с Република Северна Македония и Албания, България може поне 7 пъти, колкото са преговорните раздели, да задържи напредъка в случай, на забавено решение по чувствителните за нас въпроси.

 Искането всички въпроси да бъдат решени преди началото на преговорите, ще забави за дълго време откриването на преговорите, не е стимул за решения, а  по-скоро ще действа в обратна посока, ще генерира политическа реторика, ще влошава доверието и ще вреди на добросъседските отношения.

Убедени сме, че съгласие за насрочване на преговорите за членство на двете страни, паралелно с предварително заявени показатели, които България ще следи в хода на преговорите защитава националния интерес. Вярваме, че френско председателство и партньорите ни в ЕС ще уважат нашата конструктивност. Призоваваме да не се пропуска шанса за възстановяване водещата роля на България в процеса на интеграция на Западните Балкани. Това е наш стратегически интерес и правителството трябва да поеме своята отговорност.