PANEUROPA DECLARATION ON UNBLOCKING THE ACCESSION PROCESS OF NORTH MACEDONIA AND ALBANIA TO THE EU
20/06/2022

ПанЕвропа България приветства лидерството на френското председателство на Съвета на ЕС да предложи подход за деблокиране процеса на присъединяване на Северна Македония и Албания.

We believe that the proposed framework for conducting the negotiations creates a solid basis for overcoming the accumulated mistrust and paves the way for North Macedonia to join the Union, which we will walk together.

Приветстваме намерението на Северна Македония да извърши приоритетно конституционни промени с оглед на включването в преамбюла на Конституцията на гражданите, които живеят в границите на държавата и са част от други нации, в частност българите.

Отбелязваме със задоволство, че решаването на този чувствителен за България въпрос е отчетено от френското председателство и обвързано с началото на преговорите.

Убедени сме, че откриването на преговорите динамизира реформите, които всяка страна кандидат следва да извърши, за да се присъедини към Съюза и укрепва добросъседските отношения

Призоваваме институциите на България и Северна Македония:

Show political leadership, do not risk the European future of our children.