Конференция на тема „Папа Франциск в България“

На 3 април 2019 г., от 10:00 ч., Институтът за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките и Атлантическият клуб в България организират конференция на тема „Папа Франциск в България“ по повод предстоящото идване на папата в България. Конференцията се проведе в Големия салон на БАН. Събитието включваше представянето на три академични доклада за Папа Франциск и кръгла маса „Дипломацията на папа Франциск“.