СТРАТЕГИЧЕСКАТА АВТОНОМНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | БЪЛЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ

ПанЕвропа България, заедно с фондация Фридрих Еберт проведе първи по рода си диалог, под формата на конференция, относно стратегическата автономност на Европейския съюз и позицията на България както в национален контекст, така и като част от голямата европейска картина. В първата част на конференцията 𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗨 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗡𝗢𝗠𝗬 𝗜𝗡 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗥𝗜𝗧𝗬 𝗔𝗡𝗗 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗘 бяха разгледани концепцията за европейска стратегическа автономност през призмата на икономиката, в частност намирането на баланс между либерализация и протекционизъм, ролята на ЕС като установяващ правилата за многостранна търговска система и повишаване конкурентоспособността на ЕС на международните пазари. __________________________________ Втората част на конференцията 𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗨 𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗘𝗚𝗜𝗖 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗡𝗢𝗠𝗬 беше на тема стратегическата автономност от гледна точка на политиката за сигурност на ЕС и България, в частност развитие на европейската отбранителна индустрия и сътрудничество между ЕС и НАТО в областта на отбраната.

Още ново около нас

Предстоящи събития