Конференция за Бъдещето на Европа
04/11/2021

Конференцията за бъдещето на Европа е поредица от водени от гражданите дебати и дискусии, които ще дадат възможност на хората от цяла Европа да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето на общото ни бъдеще. Това е нов проект на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, които ще разглеждат предложенията на гражданите. Идеите се споделят чрез дигитална платформа, а чрез Европейски граждански панел участнците ще могат да ги дискутират, както и да представят своя произход, пол, възраст и степен на образование. Участниците ще могат да дискутират от голямо разнообразие теми: – Климатични промени и околна среда; – Здравеопазване; – По-здрава икономика, социална справедливост и работа; – ЕС в света; – Ценност и права, върховенство на закона, сигурност; – Дигитална транфрмация; – Европейска демокрация; – Миграция; – Обрзование, култура, спорт; – Други идеи