Съвместна декларация на ПанЕвропа България и ПанЕвропа Македония за постигане на добросъседско решение на двустранните въпроси
04/11/2021

От основаването си през 1922 г. Пан-Европа насърчава обединението на Европа. Днес ние продължаваме нашата мисия, като насърчаваме завършването на този процес – интеграцията на страните от Западните Балкани в ЕС. Приветстваме решението на Съвета на ЕС от март 2020 г., одобрено от Европейския съвет, за започване на преговори за присъединяване с Р. С. Македония и Албания. България като държава-членка подкрепя консенсуса с разбирането, че добросъседските отношения и регионалното сътрудничество остават важни елементи в процеса на разширяване. Освен това припомняме ключовата роля на България, председателстваща Съвета на ЕС през 2018 г., за връщането на разширяването към Западните Балкани в европейския дневен ред. Приветстваме също и решимостта, демонстрирана от Р. С. Македония, да изпълни програмата за реформи на ЕС чрез покриване на критериите за започване на преговори за присъединяване. С оглед на горепосоченото, ние вярваме, че различаващите се представи за миналата история на двете страни не трябва да бъдат пречка пред общото им европейско бъдеще. В тази връзка призоваваме правителствата и институциите на България и Р. С. Македония да продължат добросъвестно общуването и да преодолеят всички пречки, които биха могли да попречат на напредъка на С. Македония към нашето общо европейско бъдеще. Двустранните добросъседски отношения между България и Р. С. Македония трябва да се изграждат на основата на взаимно доверие, уважение, икономическо развитие, културен обмен и разбирателство, но също така на безспорното право на самоопределение, както и на принципите и ценностите на ЕС. Изцяло подкрепяме активните мерки за сближаване на българската и македонската нация и избягване на негативната реторика, използвана през последните десетилетия, която за съжаление внася разногласия в нашите отношения. Убедени сме, че с постепенния напредък на процеса на интеграция в ЕС на Р. С. Македония с подкрепата и насоките от България, връзките между двете нации ще станат още по-силни и това ще доведе до засилване на усещането за европейския дух на взаимно разбирателство и сътрудничество в отношенията между двете страни. Подписано от: Гергана Паси (ПанЕвропа България) Андрей Лепавцов (ПанЕвропа Македония) Валбурга Хабсбург Дъглас (ПанЕвропа Швеция) Райнхард Клучек (ПанЕвропа Австрия) Карлос Уриарте Санчез (ПанЕвропа Испания) Ларис Гайзер (ПанЕвропа Словения) Жан-Пол Пикапер (член на Председателството на Паневропейския съюз) Игор Жалоба и Игор Гаврилов (ПанЕвропа Украйна) Гордана Джурович (ПанЕвропа Черна гора)

Още ново около нас

Предстоящи събития