Международен семинар на тема „Фундаментална готовност за кибер отбрана на Балканите“

От 17 – 19 октомври 2018 г., в Белград, Атлантическият клуб в България и Атлантическият съвет на Сърбия организираха международен семинар на тема „Фундаментална готовност за кибер-сигурност на Балканите“. Събитието се проведе с подкрепата на програмата „НАТО за мир и сигурност”. В семинара взеха участие политици, дипломати и експерти в областта на кибер-сигурността от над 10 държави, международни организации (ОССЕ, ОИСР) и неправителствени организации.

Основната цел на събитието беше да подчертае значението на регионалното и международното сътрудничеството между участниците от НАТО и партньорските страни в региона на Югоизточна Европа, както и да подпомогне развитието на способностите за кибернетична отбрана в Балканския регион. То се фокусира върху пет основни приоритета: информираност за ситуацията в кибернетичното пространство, защита на критичната информационна инфраструктура, капацитет за кибернетична сигурност, изграждане на култури и политики и обмен на най-добри практики чрез представяне на нови технологии от местната и международната индустрия за кибернетична сигурност.

Още ново около нас

Предстоящи събития