„Стратегията за сигурност на НАТО в черноморския регион“

Атлантическият клуб в България, с подкрепата на НАТО, организира международнаконференция на тема „Стратегията за сигурност на НАТО в черноморския регион“, която се проведе на 28 – 29 септември 2017 г. във Варна.

Събитието имаше за цел да подчертае важността на темата за сигурността в черноморския регион, събирайки заедно членове на правителства, НПО сектора, международни експерти, представители на академичните среди и медиите. Събитието бе насочено към привличане на общественото внимание върху сътрудничеството на страните от черноморския регион в контекста на НАТО, както и върху поощряването на диалога относно сигурността в черноморския регион.